1

2

3

4

5

6 

1ECO LABEL®

ECO LABEL® is het keurmerk voor een milieuzorgsysteem, dat is toegespitst op hotels en resorts. Het keurmerk is ontwikkeld voor Europa, de Verenigde Staten en de Verenigde Arabische Emiraten. Het beeldmerk is internationaal geregistreerd en mag alleen gebruikt worden door een certificaathouder. Met ECO LABEL® tonen hotels aan, dat zij op een duurzame en milieuverantwoorde wijze werken en dat wordt voldaan aan de wettelijke regelingen. Ook hotelgasten verwachten steeds meer een 'groener' verblijf.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen, milieuzorg en het behoud van de natuur, zijn hiermee onlosmakelijk verbonden. ECO LABEL® milieuzorgsysteem is de meest uitgebreide scan voor hotels. Het voorziet daarnaast in integrale controles, metingen, monsternames en analyses. Dit alles gerelateerd aan de milieu- en veiligheidseisen van het betreffende land.